Kanada

Sukurta 2014.02.11 / Atnaujinta 2018.05.23 13:45

Bendruomenė

Pavadinimas Kanados lietuvių bendruomenė
Adresas 1 Resurrection Road, Etobicoke, ON  M9A 5G1, Canada
Telefono numeris (+416) 3469043
Interneto svetainė http://www.klb.org

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

Pavadinimas Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Parama”
Adresas 1573 Bloor St. W., Toronto, ON M6P 1A6
Telefono/fakso numeris +1 416-532-1149, +1 416-532-5595
Interneto svetainė http://www.parama.net
Pavadinimas Monrealio lietuvių kredito unija ,,Litas”
Adresas 1475 rue de Seve, Montreal, QC H4E 2A8
Telefono/fakso numeris +1 514-766-5827, +1 514-766-1349
Interneto svetainė http://www.montrealiolietuviai.org
Pavadinimas Prisikėlimo kredito kooperatyvas
Adresas Adresas 3 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1
Telefono/fakso numeris +1 416-532-3400,  +1 416-532-4816
Interneto svetainė http://www.rpcul.com
Pavadinimas Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Talka”
Adresas 830 Main St. E., Hamilton, Ontario L8M 1L6
Telefono numeris +1 905-544-7125
Interneto svetainė http://www.talka.ca
Pavadinimas Lietuvių slaugos namai ,,Labdara“
Adresas 5 Resurrection Rd., Toronto, Ontario, M9A 5G1
Telefono numeris +1 416-232-2112
Interneto svetainė http://www.labdara.ca
Pavadinimas Kanados lietuvių fondas
Adresas 1 Resurrection Road, Etobicoke, Ontario M9A 5G1
Telefono numeris +1 416-889-5531
Pavadinimas Kanados lietuvių medikų draugija
Adresas 1 Aberfoyle Cres. Apt. 2001, Etobicoke, Ontario, M8X 2X8
Telefono numeris +1 416-231-5216
Pavadinimas Toronto lietuvių Namai
Adresas 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A6
Telefono numeris +1 416-532-3311
Pavadinimas Pensionatas "Vilnius Manor"
Adresas 1700 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A8
Telefono numeris +1 416-762-1777
Pavadinimas Kanados lietuvių klubas Manitoboje
Adresas 251 Barker Blvd., Winnipeg, Manitoba, R3R 2H4
Telefono numeris (+1 204) 895-0328
Pavadinimas „Anapilio“ sodyba
Adresas 2185 Stavebank Rd, Mississauga, Ontario, L5C 1T3
Interneto svetainė www.anapilis.ca
Pavadinimas Toronto lietuvių jaunimo ansamblis „Gintaras“
Interneto svetainė www.torontolietuviai.org
Pavadinimas Šokių grupė „Gyvataras“
Adresas 58 Dundurn street N, Hamilton, ON, L8R 3E1
Telefono numeris (+1 905)522 5272
Pavadinimas Šokių grupė „Atžalynas“
Interneto svetainė www.atzalynas.ca
Pavadinimas Choras „Volungė“
Interneto svetainė www.torontolietuviai.org
Pavadinimas Folklorinis ansamblis „Klevelis“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Hamiltono Aušros vartų choras
Adresas 58 Dundurn street N, Hamilton, ON, L8R 3E1
Telefono numeris (+1 905)522 5272
Interneto svetainė www.parapija.ca
Pavadinimas Toronto kapela „Sūduva“
Interneto svetainė www.torontolietuviai.org
Pavadinimas Toronto vyrų choras „Aras“
Interneto svetainė www.torontolietuviai.org
Pavadinimas ,,Anapilio“ sodybos choras
Interneto svetainė www.gintareliai.com
Pavadinimas Monrealio vyrų choras
Interneto svetainė www.montrealiolietuviai.org
Pavadinimas Otavos vaikų choras
Interneto svetainė www.lietuviaiotavoje.org
Pavadinimas Toronto vaidybos būrelis „Aitvaras“
Interneto svetainė www.torontolietuviai.org
Pavadinimas Hamiltono vaidybos būrelis „Aukuras“
Adresas 58 Dundurn street N, Hamilton, ON L8R 3E1
Telefono numeris (+1 905)522 5272
Interneto svetainė www.parapija.ca
Pavadinimas Monrealio vaikų choras
Adresas 122 Coolbreeze, Pointe Claire, Quebec, H9R3S7, Canada
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Monrealio lietuvių choras
Adresas 5400 Louis Badaillac, Carignan, Quėbec J3L 4A7 Canada
E. pašto adresai [email protected]; [email protected]
Pavadinimas Sporto klubas „Anapilis“
Telefono numeris +1 905-279-1867
Interneto svetainė www.anapilis.ca
Pavadinimas Hamiltono lietuvių klubas ,,Kovas“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Toronto sporto klubas ,,Ausra“
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.ausra.net

Žiniasklaida

Pavadinimas „Tėviškės Žiburiai“
Adresas 2185 Stavebank Rd, Mississauga ON  L5C 1T3 Canada
Telefono numeris +1 905-275-4672
Fakso numeris +1 905-290-9802
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.tevzib.com
Pavadinimas Monrealio CFMB radijo lietuviška radijo programa
Adresas Adresas 35 rue York Montréal,P.Q.,H3Z2Z5, CANADA
Telefono numeris +1(514)483-2362
Fakso numeris +1(514)483-1362
Pavadinimas Hamiltono CFMU radijo lietuviška radijo programa
Adresas Room 301 Hamilton Hall, McMaster University
1246 Main Street West , Hamilton, Ontario L8S 4K1, CANADA
Telefono numeriai +1(905) 525-9140; +1(905) 528-9888
Fakso numeris +1(905)529-3208
E. pašto adresas [email protected]

Informacija internete

www.kanadoslietuviai.com

 

Naujienlaiškio prenumerata