Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Vėliausi skelbimai »
Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą dalyvių dėmesiui Įkelta2018.09.10

Informuojame, kad pirmąjį konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą etapą (egzaminą raštu) sėkmingai įveikė ir į antrąjį etapą – pokalbį su Komisija  yra kviečiami pretendentai, turintys šiuos šifrus:

           

AAK163

BHJ512

DHJ512

KRK567

PPF541

VHM596

ABK563

BHM596

DHM596

KVK544

PPK563

VYV518

AHM196

BYA518

DYD518

MHJ512

PPP568

VLU513

AKK162

BKN564

DKK562

MHM596

PRP567

VPV568

AKN164

BLU513

DPD568

MKK562

PVP542

VRV567

ALU113

BRA567

DRD567

MKN564

THJ512

VVK563

AMF541

CCC542

DVD542

MLU513

THM596

VVV542

APB568

CHM596

DVD544

MVA544

TYT518

VVV544

APM568

CLU513

HYH518

PHJ512

TLU513

 

ARA167

CRC567

HVH542

PYP518

TPT568

 

AVA144

CVC544

KHJ512

PKK562

TRT567

 

AVM542

DDF541

KHM596

PKN564

TVT542

 

AWB542

DDK563

KKN564

PLU513

TVT544

 

 

Pastaba: šifrai skelbiami abėcėlės tvarka, o ne pagal egzamine raštu surinktų balų skaičių.

Pokalbiai su Komisija vyks 2018 m. rugsėjo 12, 13, 14 ir 17 d. Užsienio reikalų ministerijoje (J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius).  Į pokalbį privaloma atvykti likus ne mažiau kaip 15 minučių iki numatyto laiko.

Pavėlavusiems ir neregistruotiems pretendentams nebus leista dalyvauti pokalbyje. Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir šifrą, gautą prieš egzaminą raštu.

Pokalbiai su Komisija vyks šiuo grafiku:

 

Data

Laikas

Pretendento šifras

Rugsėjo 12 d., trečiadienis

9.00 val.

AAK163

9.15 val.

ABK563

9.30 val.

AHM196

9.45 val.

AKK162

10.00 val.

AKN164

10.15 val.

ALU113

10.30 val.

AMF541

10.45 val.

APB568

11.00 val.

APM568

11.15 val.

ARA167

11.30 val.

AVA144

 11.45  val.

AVM542

13.30 val.

AWB542

13.45 val.

BHJ512

14.00 val.

BHM596

14.15 val.

BYA518

14.30 val.

BKN564

14.45 val.

BLU513

15.00 val.

BRA567

15.15 val.

CCC542

15.30 val.

CHM596

15.45 val.

CLU513

Rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

9.00 val.

CRC567

9.15 val.

CVC544

9.30 val.

DDF541

9.45 val.

DDK563

10.00 val.

DHJ512

10.15 val.

DHM596

10.30 val.

DYD518

10.45 val.

DKK562

11.00 val.

DPD568

11.15 val.

DRD567

11.30 val.

DVD542

11.45 val.

DVD544

13.30 val.

HYH518

13.45 val.

HVH542

14.00 val.

KHJ512

14.15 val.

KHM596

14.30 val.

KKN564

14.45 val.

KRK567

15.00 val.

KVK544

15.15 val.

MHJ512

15.30 val.

MHM596

15.45 val.

MKK562

Rugsėjo 14 d., penktadienis

9.00 val.

MKN564

9.15 val.

MLU513

9.30 val.

MVA544

9.45 val.

PHJ512

10.00 val.

PYP518

10.15 val.

PKK562

10.30 val.

PKN564

10.45 val.

PLU513

11.00 val.

PPF541

11.15 val.

PPK563

11.30 val.

PPP568

11.45 val.

PRP567

13.30 val.

PVP542

13.45 val.

THJ512

14.00 val.

THM596

14.15 val.

TYT518

14.30 val.

TLU513

14.45 val.

TPT568

Rugsėjo 17 d., pirmadienis

9.00 val.

TRT567

9.15 val.

TVT542

9.30 val.

TVT544

9.45 val.

VHM596

10.00 val.

VYV518

10.15 val.

VLU513

10.30 val.

VPV568

10.45 val.

VRV567

11.00 val.

VVK563

11.15 val.

VVV542

11.30 val.

VVV544

Kilus klausimų dėl pokalbio su Komisija prašome kreiptis el. paštu [email protected].

Atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos teisės viršenybės misiją Kosove Įkelta2018.09.07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama vieno eksperto atranka iš delegavimo rezervo į šią laisvą nacionalinio eksperto pareigybę Europos Sąjungos teisės viršenybės misijoje Kosove (toliau – EULEX Kosovo).

LR nuolatinė atstovybė prie tarptautinių organizacijų Vienoje kviečia atlikti praktiką Gynybos patarėjo padalinyje Įkelta2018.09.04

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie tarptautinių organizacijų Vienoje siūlo atlikti praktiką aukštosios mokyklos studentui (-ei) ar absolventui (ei).

Atranka iš delegavimo rezervo į ESBO rinkimų stebėjimo misiją Bosnijoje ir Hercegovinoje Įkelta2018.09.03

Skelbiama dviejų trumpalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) planuojamą šių metų spalio 7 d. Bosnijos ir Hercegovinos visuotinių rinkimų stebėjimo misiją. Misijos trukmė – nuo spalio 3 d. iki spalio 10 d.

Atranka iš delegavimo rezervo į ESBO rinkimų stebėjimo misiją Makedonijoje Įkelta2018.09.03

Skelbiama dviejų trumpalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) planuojamą šių metų rugsėjo 30 d. vyksiantį Makedonijos referendumą. Trukmė – nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 3 d.

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Europos šalių departamento Vakarų ir Vidurio Europos šalių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.08.20

Europos šalių departamento Vakarų ir Vidurio Europos šalių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 12) reikalinga koordinuoti ir plėtoti Lietuvos Respublikos dvišalius santykius su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Portugalijos Respublika, Maltos Respublika ir Airija bei kuruoti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Šiaurės Baltijos šalių (NB8) bendradarbiavimą.

Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Madagaskare Įkelta2018.08.14

Skelbiama keturių ilgalaikių ir keturių trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Madagaskare. Europos Komisija numato išsiųsti 40 ilgalaikių stebėtojų ir 46 trumpalaikius stebėtojus.

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Personalo departamento Personalo skyriuje Įkelta2018.08.10

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Personalo departamento Personalo skyriuje (A lygis, 14 kategorija).

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Žmogaus teisių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.08.09

Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Žmogaus teisių skyriaus (toliau – skyrius) antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija - 12) reikalinga kuruoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su informacijos apie žmogaus teisių padėtį kitose valstybėse ir tarptautinių organizacijų veiklą žmogaus teisių apsaugos srityje rinkimu ir apibendrinimu, ataskaitų bei informacijos žmogaus teisių apsaugos srityje rengimu ir teikimu.

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Europos šalių departamento Vakarų ir Vidurio Europos šalių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.08.07

Europos šalių departamento Vakarų ir Vidurio Europos šalių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 12) reikalinga koordinuoti ir plėtoti Lietuvos Respublikos dvišalius santykius su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Portugalijos Respublika, Maltos Respublika ir Airija bei kuruoti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Šiaurės Baltijos šalių (NB8) bendradarbiavimą.

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Europos Sąjungos departamento Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų skyriaus pirmojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.08.03

Europos Sąjungos departamento Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų skyriaus pirmojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13) reikalinga kuruoti ES ateities ir ES reformų klausimus,  ypač su Jungtinės Karalystės (toliau – JK) išstojimu iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir būsimų JK santykių su ES nustatymu susijusius klausimus, taip pat Lietuvos atstovų skyrimo į ES institucijas ir agentūras klausimus.

Atranka iš delegavimo rezervo į ilgalaikių stebėtojų pareigas ESBO rinkimų stebėjimo misijoje Gruzijoje Įkelta2018.08.01

Skelbiama dviejų ilgalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) planuojamą šių metų spalio 20 d. vyksiančių Gruzijos prezidento rinkimų stebėjimo misiją. Misijos trukmė – nuo rugsėjo 17 d. iki spalio 27 d.

Atranką iš delegavimo rezervo į vyresniojo patarėjo pareigybę Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Atstovo žiniasklaidos laisvei biure Vienoje Įkelta2018.08.01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama atranka iš delegavimo rezervo į vyresniojo patarėjo  pareigybę Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Atstovo žiniasklaidos laisvei biure Vienoje (toliau – ESBO RFoM).

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento Tarptautinių misijų ir konfliktų prevencijos skyriaus antrojo sekretoriaus diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.07.30

Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento Tarptautinių misijų ir konfliktų prevencijos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13) reikalinga kuruoti konfliktų sprendimo ir pokonfliktinio atkūrimo, saugumo sektoriaus reformos, dalyvavimo tarptautinėse misijose ir operacijose, Jungtinių Tautų taikos palaikymo operacijų, C34 komiteto veiklos, JT taikos palaikymo ir saugumo architektūros reformos, taip pat Lietuvos atstovų siuntimo į misijas ir operacijas klausimus.

Skelbiama atranka į LR URM Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Prekybos politikos skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.07.27

Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Prekybos politikos skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga identifikuoti Lietuvos Respublikos nacionalinius interesus prekybos politikos srityje, rengti ir atstovauti Lietuvos pozicijas priskirtose ES Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose, rengti ir derinti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus užsienio prekybos srityje, dalyvauti įvairių darbo grupių, kurių darbas susijęs su užsienio prekybos politika, veikloje, sisteminti Europos Sąjungos bei kitų valstybių užsienio prekybos aktualijas, sekti ir analizuoti tendencijas.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata