linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

NB8

Sukurta 2014.12.08 / Atnaujinta 2018.06.25 14:57

„Tik kalbėdami vienu balsu būsime geriau išgirsti bei turėsime geresnes galimybes apginti savo interesus ir skleisti savo vertybes“,- Linas Linkevičius, 2016 m. rugpjūčio 25 d., NB8 užsienio reikalų ministrų susitikimas, skirtas paminėti NB8 šalių bendradarbiavimo 25-metį.

Šiaurės – Baltijos šalių aštuonetuko bendradarbiavimas (NB8)

Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetukas (Nordic - Baltic 8, NB8) - neformalus 25 metus veikiantis penkių Šiaurės ir trijų Baltijos valstybių vyriausybių bendradarbiavimo formatas. 1992 m. rugpjūčio 17-18 d. Danijos Bornholmo saloje pasirašytoje Šiaurės šalių Ministrų Pirmininkų deklaracijoje buvo numatyta, kad aštuonios Šiaurės - Baltijos valstybės - Suomija, Švedija, Danija, Norvegija, Islandija, Lietuva, Latvija, Estija - reguliariai bendradarbiaus įvairiose srityse.

Gilėjanti NB8 integracija, narystė JT, ES, NATO, ESBO, Pasaulio Banke ir regioniniuose forumuose sąlygojo glaudesnės koordinacijos poreikį. Aštuonios šalys reguliariai aptaria tarptautinės politikos aktualijas, praktinius bendradarbiavimo klausimus, priima sprendimus dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Kiekvienais metais vyksta NB8 valstybių Ministrų Pirmininkų, Gynybos, Kultūros, Teisingumo, Užsienio reikalų ministrų bei kitų pareigūnų susitikimai, kartu posėdžiauja Parlamentų atstovai (Parlamentų Pirmininkai, Užsienio reikalų komitetai). Taip pat reguliariai susitinka finansų, centrinių bankų, švietimo, žemės ūkio, laivybos, lyčių lygybės ir kitų sričių ekspertai. Susitikimai nėra formalizuoti, bendru sutarimu derinamas jų dažnis, būtinybė ir darbotvarkė. Per metus rengiama apie 50 įvairaus lygmens ir sričių susitikimų.

NB8 šalys rotacijos būdu kiekvienais metais koordinuoja NB8 veiklą (darbotvarkę), rengia ir globoja joje vyksiančius susitikimus. Susitikimų metu priimamos bendros rekomendacijos, susitariama dėl būsimos veiklos.

Baltijos šalims tapus ES ir NATO narėmis iš esmės pasikeitė koordinavimo turinys. 2010 metais Baltijos šalių iniciatyva buvo pasiūlyta suburti neformalią NB8 „išminčių grupę“, skirtą peržiūrėti bendradarbiavimo kryptis, suteikti bendradarbiavimui ateities viziją. Ekspertų grupės vadovais paskirti buvęs Latvijos premjeras V. Birkavs bei buvęs Danijos Gynybos ministras S. Gade. 2010 m. rugpjūčio mėnesį ekspertai pateikė bendradarbiavimo ataskaitą ir 38 rekomendacijas dėl harmoningesnės ir efektyvesnės regiono plėtros. Ministrai patvirtino bendradarbiavimo ataskaitą (Birkavs-Gade report) ir ji tapo NB8 šalių veiklos gairėmis. Kasmet šalys įgyvendina dalį rekomendacijų.

Rekomendacijos apima šias sritis:

  • Užsienio politikos dialogą (bendri politiniai pareiškimai, bendrų kandidatūrų TO kėlimas ir kt.);
  • Diplomatinių atstovybių bendradarbiavimas;
  • Civilinė, kibernetinė sauga (civilinių pajėgų stiprinimas, bendros krizių valdymo pratybos, jūros stebėjimų programos, informaciniai mainai, el. duomenų apsauga ir kt.);
  • Gynybinis bendradarbiavimas (Baltijos ir Šiaurės gynybos institucijų bendradarbiavimas, bendros operacijos, pratybos, mokymai, pajėgumų kūrimas ir pan.)
  • Energetika;
  • NB8 prekės ženklo plėtra (bendri regioniniai renginiai, miestų bendradarbiavimas ir pan.).

Visą ataskaitą galima rasti čia.

2018 metais tęsiasi glaudus Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas

2018 metais tęsiasi glaudus ir konstruktyvus Šiaurės ir Baltijos  bendradarbiavimas. 1990 metais prasidėjęs bendradarbiavimas nuo Šiaurės šalių aktyvios paramos Lietuvai, Latvijai ir Estijai įtvirtinant nepriklausomybę dabar tapo lygiateisių  ES ir NATO partnerių  integracijos  regione pavyzdžiu.

2018 metais  Šiaurės-Baltijos aštuonetuko (Nordic-Baltic 8, NB8) formato koordinavimą perėmė Švedija. Šiaurės ir Baltijos šalys išlaikydamos tęstinumą ir  toliau  teiks prioritetinį dėmesį  aktualiausiam regiono saugumo klausimui. 2018 metais taip pat bus skiriamas didelis Ukrainai, bendradarbiavimui tarptautiniuose forumuose, koordinacijai ES institucijose. Šiaurės ir Baltijos šalys taip pat tęsia abipusiškai naudingą bendradarbiavimo dialogą su kitomis šalimis ar regiono partnerėmis - JAV, Didžiąja Britanija, Vyšegrado šalimis (Čekija, Slovakija, Lenkija, Vengrija), Europos Sąjungos ir NATO institucijomis bei Šiaurės ministrų taryba.

Lietuva 2018 metais ypatingą dėmesį NB8 dialoge skirs regioninio saugumo ir Šiaurės bei Baltijos šalių integracijos gilinimo  svarbai, bendros NB8 skaitmeninės rinkos kūrimui,  branduolinės saugos (Astravo AE) iššūkiams ir energetinio saugumo problemoms, bendradarbiavimui su Ukraina, Sakartvelu (Gruzija), Moldova ir Baltarusija.

2018 metais bus tęsiamas  NB8 šalių ekspertų bendradarbiavimas hibridinių grėsmių ir  informacinio saugumo bei  visuomenės atsparumo propagandai klausimais, kurių metu bus  bendradarbiaujama įgyvendinant bendrus projektus, ginančius nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį priešiškos propagandos akivaizdoje, užtikrinant pagarbą žodžio laisvei ir objektyviai informuojant Baltijos šalyse gyvenančias tautines mažumas apie įvykius Ukrainoje, Europoje ir kitur.

2018 metais tradiciškai vyksta daugiašaliai Šiaurės ir Baltijos aštuntuko susitikimai su:  Vyšegrado šalimis - Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos  užsienio reikalų ministrų susitikimas (Stokholme  birželio 19 dieną);  su JAV – (EPINE formatas)  susitikimai regiono saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais, su JK  socialinio- ekonominio bendradarbiavimo, mokslo ir inovacijų klausimais.

2018 metais  planuojama virš pusšimčio NB8 susitikimų ir renginių. Planuojami aštuonių Šiaurės ir Baltijos valstybių Užsienio reikalų ministrų, Parlamentų pirmininkų ir Ministrų Pirmininkų susitikimai ir bendri renginiai.

2019 m. NB8 veiklą koordinuos Islandija, o 2020 m. Estija. Lietuva koordinavo NB8 darbą 2009 ir 2012 m.  (kitas koordinavimas  planuojamas 2022 metais)

 

Naujienlaiškio prenumerata