Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 09 20 (bendri klausimai), +380 44 254 09 36 (vizų klausimai), +380 44 254 09 32 (konsuliniai klausimai, išskyrus vizas)
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2020.11.27 14:59

Atvejai, kada išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas 

Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, asmens tapatybę liudijantis dokumentas prarandamas, tampa netinkamu naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento. 

Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir piliečiui neturint kito galiojančio kelionės dokumento. 

Užsienyje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu vaikui nebuvo išduotas asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir jeigu jis neturi kito galiojančio kelionės dokumento. 

DĖMESIO:

Asmens grįžimo pažymėjimas yra vienkartinis dokumentas, skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo vieta

Dėl asmens grįžimo pažymėjimo prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Ukrainoje:

Adresas

21 Buslivska str.
01901 Kyiv, UKRAINE

Telefonai:

+380 44 254 09 32 arba +380 44 254 09 36

Faksas

+380 44 254 09 28

E. pašto adresas

[email protected] arba [email protected]

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka 

 • Dokumentai asmens grįžimo pažymėjimui yra pateikiami asmeniškai Lietuvos Respublikos ambasadai Ukrainoje.
 • Pareiškėjas, išduotą asmens grįžimo pažymėjimą, atsiima Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje asmeniškai.
 • Dokumentai dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki planuojamos kelionės.
 • Dokumentus dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir išduotą pažymėjimą atsiima jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.
 • Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Prašant išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, pateikiami šie dokumentai:

Prašant išduoti asmens grįžimo pažymėjimą užsienio valstybėje gimusiam vaikui, turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios vaiko amžių (nuotraukų asmens dokumentams pavyzdžius rasite čia);
 • vaiko tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • vaiko gimimo liudijimas;
 • atsiimdamas asmens grįžimo pažymėjimą užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą (dėl Lietuvos Respublikos piliečio vaiko gimimo, įregistruoto užsienio valstybės institucijoje, įtraukimo į apskaitą Lietuvoje).

SVARBU:

Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus duomenis, įrodančius jo asmens tapatybę bei pilietybę arba patikslintų jau pateiktus duomenis.

Konsulinis mokestis 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 25 eurai (mokamas kortele arba grynais pinigais, eurais)

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ir pažymėjimas išduodamas asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo ambasadoje dienos. Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

   

DĖMESIO:

Gavus asmens grįžimo pažymėjimą, būtina kreiptis į Baltarusijos Respublikos ambasadą Ukrainoje su prašymu išduoti Baltarusijos Respublikos tranzitinę vizą (jeigu planuojama vykti į Lietuvą tranzitu per Baltarusiją).

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos konsulinis statutas. Teisės akto tekstas.

 • Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas. Teisės akto tekstas.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.

 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.

Naujienlaiškio prenumerata