Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 09 20 (bendri klausimai), +380 44 254 09 36 (vizų klausimai), +380 44 254 09 32 (konsuliniai klausimai, išskyrus vizas)
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2017.10.20 09:25

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija arba valstybės ar žinybinių registrų duomenimis.

Konsulinės pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams, asmenims be pilietybės, pateikusiems atitinkamą prašymą.

Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje išduoda konsulines pažymas lietuvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis.

Asmens prašymu, Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje išduoda šias konsulines pažymas:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir / arba vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • kitas pažymas, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Konsulinių pažymų išdavimo tvarka

Dokumentai dėl konsulinės pažymos išdavimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje (adresu Buslivska 21, Kijevas) priimami pagal išankstinę registraciją telefonais +380442540936, +380442540932 arba elektroniniu paštu [email protected] .

Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Konsulinė pažyma paprastai išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo ambasadoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Lietuvos Respublikos ambasadai Ukrainoje pateikiami dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, įrodantys faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintos kopijos;
 • sumokamas 30 eurų konsulinis mokestis (mokamas eurais, grynais pinigais);
 • asmeniui pageidaujant konsulinę pažymą gauti paštu, pateikiamas apmokėtas vokas su užrašytu adresu, kuriuo prašoma persiųsti dokumentą.

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie pageidauja sudaryti santuoką užsienyje.

Lietuvos Respublikos ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • sumokamas 30 eurų konsulinis mokestis (mokamas eurais, grynais pinigais);
 • asmeniui pageidaujant konsulinę pažymą gauti paštu, pateikiamas apmokėtas vokas su užrašytu adresu, kuriuo prašoma persiųsti dokumentą.

Asmeniui pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje tarpininkauja gaunant Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigos išduotą pažymą apie asmens šeiminę padėtį.

Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo

Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išduodama Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams.

Lietuvos Respublikos ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • sumokamas 30 eurų konsulinis mokestis (mokamas eurais, grynais pinigais);
 • asmeniui pageidaujant konsulinę pažymą gauti paštu, pateikiamas apmokėtas vokas su užrašytu adresu, kuriuo prašoma persiųsti dokumentą.

Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje tarpininkauja gaunant Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą ar registro išrašą.

Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje

Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (arba išvykimą iš Lietuvos Respublikos), gali pateikti prašymą išduoti konsulinę pažymą, patvirtinančią šį faktą.

Lietuvos Respublikos ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • sumokamas 30 eurų konsulinis mokestis (mokamas eurais, grynais pinigais);
 • asmeniui pageidaujant konsulinę pažymą gauti paštu, pateikiamas apmokėtas vokas su užrašytu adresu, kuriuo prašoma persiųsti dokumentą.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo ir / arba transporto priemonės registracijos liudijimo

Dėl pažymų gali kreiptis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, kurių vairuotojo pažymėjimas išduotas Lietuvoje ar transporto priemonė registruota Lietuvoje.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išduodama pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo ambasadoje dienos.

Konsulinėje pažymoje vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinėje pažymoje vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo nurodomas galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant asmens prašyme nurodytą kelionės trukmę, tačiau ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų.

Lietuvos Respublikos ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai užpildytas nustatytos formos prašymas dėl konsulinės pažymos išdavimo vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/arba prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • tvarkingai ir tiksliai užpildytas nustatytos formos prašymas dėl prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/arba prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo paskelbimo negaliojančiais;
 • galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • Ukrainoje išduota pažyma apie transporto priemonės registracijos liudijimo ar vairuotojo pažymėjimo praradimo faktą;
 • jei pareiškėjas prašo išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo, tačiau transporto priemonė nuosavybės teise jam nepriklauso, jis kartu turi pateikti transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtintus dokumentus, pagrindžiančius teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimą gauti tokią pažymą, įgaliojimą valdyti transporto priemonę, panaudos sutartį ar kitą atitinkamai patvirtintą dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę valdyti automobilį);
 • sumokamas 30 eurų konsulinis mokestis už vieną konsulinę pažymą (mokamas eurais, grynais pinigais).

Teisės aktai

2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.

Naujienlaiškio prenumerata