Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 09 20 (bendri klausimai), +380 44 254 09 36 (vizų klausimai), +380 44 254 09 32 (konsuliniai klausimai, išskyrus vizas)
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas
Naujienos Spausdinti RSS

Kviečiame teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

Sukurta 2020.02.24 / Atnaujinta 2020.03.03 16:42
  Kviečiame teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

  Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti Ukrainoje 2020 metais.

  PARAIŠKAS kviečiama teikti šioms koncepcijoms įgyvendinti:

  1. Mokymosi galimybių plėtojimas Ukrainos regionuose.
  2. Parama pažeidžiamoms socialinėms grupėms (moterys, tautinės mažumos).
  3. Ukrainos energetikos integracija į ES tinklus.

  Visiems projektams 2020 metais bus skirta 86 tūkst. eurų.

  Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 930 redakcija) patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis. Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir Ukrainos strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) Ukrainos nacionalinės plėtros strategijas.

  Projekto paraiškoje privaloma nurodyti bent vieną partnerį Ukrainoje ir pridėti jo sutikimą bendradarbiauti įgyvendinant projektą. Partneris Ukrainoje nėra būtinas, jeigu paraišką teikia Ukrainos subjektas arba tarptautinė organizacija.

  Nustatytos formos projektų paraiškas kartu su projekto sąmata (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai elektroniniu paštu [email protected] Kartu su užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota projekto paraiška turi būti pateikti visi privalomi ir, jeigu aktualu, papildomi priedai.

  Projektų paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 22 d. 24.00 val. (įskaitytinai). Pateiktos paraiškos gavimas bus patvirtintas el. laišku. Ambasada pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

  Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected] arba apsilankykite https://orangeprojects.lt/lt/teisine-informacija.  

  Naudinga informacija:

  Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškų neesminių trūkumų sąrašas - informacija apie techninio pobūdžio klaidas, dėl kurių paraiškos administracinio vertinimo metu nebus atmestos.
  Vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiškos turinio vertinimo forma

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  The Embassy of the Republic of Lithuania to Ukraine calls to submit applications for the implementation of the projects of the Development Cooperation and Democracy Promotion Programme in Ukraine in 2020.

  The Embassy calls for submission of APPLICATIONS for the implementation of the following project concepts:

  1. Development of Educational Opportunities in the Regions of Ukraine

  2. Support for Socially Vulnerable Groups

  3. Integration of Ukraine’s Electric Power System with the EU Network

  A total of EUR 86,000 will be allocated to these projects in 2020.

  Financing will be provided for the projects that are in line with the Inter-Institutional Action Plan on Development Cooperation guidelines, adopted by Resolution No. 937 of the Government of the Republic of Lithuania on September 21, 2016 (Valid summary of Nov 15, 2017). Submitted applications for the projects must conform to the multilateral and/or bilateral strategic agreements between Ukraine, EU and Lithuania, and/or development strategies of Ukraine.

  Applicant must specify at least one partner in Ukraine and add the partner’s consent to cooperate on project implementation. A partner in Ukraine is not obligatory if application for a project is being submitted by an entity of Ukraine or by an international organization.

  Legal entities and natural persons, other organisations and their subsidiaries of Republic of Lithuania and Ukraine are invited to submit signed and scanned project applications and project estimates in Lithuanian or English, according to the established forms (Project Application Form and Project Application Estimate Form), together with the required and, if available, additional attachments by e-mail [email protected]

  Project applications will be accepted until March 22, 2020, 24:00 (local time). The receipt of the submitted Application will be confirmed by e-mail. The Embassy reserves the right to extend the deadline for the acceptance of project applications.

  For additional information, please contact [email protected] or visit https://orangeprojects.lt/en/legal-information.  

  Useful information:

  List of inessential shortcomings (technical errors) of project applications for the Development Cooperation and Democracy Promotion Programme
  Form of Assessment of the contents of the application for a development cooperation project

  Naujienlaiškio prenumerata