Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA UKRAINOJE

Adresas: 21 Buslivska str., 01901 Kyiv, UKRAINE

plačiau »

Tel. +380 44 254 09 20, +380 44 254 09 36 (vizų klausimai), +380 44 254 09 32 (konsuliniai klausimai, išskyrus vizų klausimus)
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas

Naudinga informacija ketinantiems įsidarbinti Lietuvoje

Sukurta 2018.04.04 / Atnaujinta 2018.04.04 17:03

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Valstybinė darbo inspekcija gauna informacijos, kad nesąžiningi darbdaviai neteisėtai renka iš įdarbinamų trečiųjų šalių piliečių lėšas siekiant ateityje padengti galimai darbdaviui padarytus nuostolius, naudodamiesi tuo, kad jie nežino Lietuvos įstatymų, nemoka valstybinės kalbos ir nedrįsta kreiptis į institucijas.

Kviečiame, iškilus klausimams dėl darbo teisinių santykių, konsultacijos kreiptis į VALSTYBINĘ DARBO INSPEKCIJĄ. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 213 9772 (+370 521 39 772) arba raštu (užpildžius elektroninę paklausimo formą arba Facebook‘e).

Teikiame paaiškinimą dėl tokio lėšų rinkimo:

- Lėšų rinkimas į fondus, kurių tikslas ateityje padengti darbdaviui darbuotojo galimai padarytą žalą, yra NEPAGRĮSTAS IR NETEISĖTAS.
- Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos TIK LAIKANTIS DARBO KODEKSO NUOSTATŲ.
- Išskaitos iš darbo užmokesčio dėl žalos atlyginimo gali būti daromos TIK DARBDAVIUI NUSTAČIUS DARBUOTOJO DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMĄ DĖL JO KALTĖS.  
- ATLYGINTINOS ŽALOS RIBOS – ne daugiau kaip darbuotojo 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio (jeigu turtinė žala padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo, – ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio).
- ATVEJAI, KADA DARBUOTOJAS PRIVALO ATLYGINTI VISĄ ŽALĄ: jeigu žala padaryta: tyčia; darbuotojo veikla, turinčia nusikaltimo požymių; neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo; pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo; darbdaviui padaryta neturtinė žala; kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje.
- DARBDAVIO RAŠYTINIS NURODYMAS DARBUOTOJUI IŠIEŠKOTI ŽALĄ turi būti priimtas nė vėliau kaip per 3 mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos. Išskaitos dydis negali viršyti 1 mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Jei šį terminą darbdavys praleido arba nori, kad būtų išieškota didesnio dydžio išskaita, jis negali to daryti savavališkai, o turi kreiptis į Darbo ginčų komisiją (tai trišalė institucija, veikianti regioniniu principu, kurioje sprendimus priima to regiono profsąjungų, darbdavių ir Valstybinės darbo inspekcijos atstovai).
- Darbdavio rašytiniu nurodymu išieškant žalą iš darbuotojo darbo užmokesčio privalo būti laikomasi Darbo kodekse numatytų MAKSIMALIŲ IŠSKAITŲ DYDŽIŲ. Tai reiškia, kad išskaitų iš darbo užmokesčio, neviršijančio minimalios mėnesinės algos (nuo 2018-01-01 – 400 Eur), dydis negali viršyti 20 % išmokėtino darbo užmokesčio; iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios minimalią mėnesinę algą, gali būti išskaitoma 70 % išmokėtino darbo užmokesčio
- Jeigu asmuo mano, kad žalos išieškojimas yra nepagrįstas ir /ar neatitinka Darbo kodekse numatytos žalos išieškojimo tvarkos, per 3 mėnesius nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, su prašymu turi teisę kreiptis į DARBO GINČŲ KOMISIJĄ.  Darbo ginčų komisijų kontaktus rasite https://www.vdi.lt/Forms/DGK_kontaktai.aspx.

Naujienlaiškio prenumerata