Austria

Created: 2014.02.06 / Updated: 2024.01.25 14:54
 1. Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutartis dėl dvišalių tarptautinių ekonominių santykių
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Austria concerning the Bilateral International Economic Relations
  Vilnius, 16/09/1994.
  Entered into force on 01/11/1995.
  Published in "Valstybės žinios" – 1995, No. 93-2069.
 2. Paskolos sutartis tarp Lietuvos Respublikos, kaip paskolos gavėjo, ir Lietuvos Banko, kaip paskolos gavėjo finansinio agento, ir Austrijos Respublikos, kaip paskolos davėjo (dėl 43.000.000 Austrijos šilingų)
  Loan Agreement between the Republic of Lithuania as Borrower and the Bank of Lithuania as Fiscal Agent for the Borrower and the Republic of Austria as Lender (in the amount of ATS 43.000.000)
  Vienna, 15/01/1996.
  Entered into force on 23/05/1996.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių tarptautinių vežiojimų autobusais reguliariais maršrutais
  Agreement on Passenger Transportation by Busses on Regular Lines between the Government of the Republic of Lithuania and the Republic of Austria
  Vienna, 05/06/1996; Vilnius, 28/06/1996.
  Entered into force on 01/07/1996.
  Published in "Valstybės žinios“ – 1997, No. 55-1261.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Federalinės Vyriausybės oro susisiekimo sutartis
  Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Austrian Federal Government
  Vienna, 28/06/1996.
  Entered into force on 01/01/1997.
  Published in "Valstybės žinios“ – 1996, No.125-2895.
 5. Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Austria for the Promotion and Protection of Investments
  Vienna, 28/06/1996.
  Entered into force on 01/07/1997.
  Published in „Valstybės žinios“ – 1997, Nr. 21-497.
  5.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Brussels, 15/01/2019.
  Entered into force on 15/01/2019.
  Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-08010.
  5.2. Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Austria on the Termination of the Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Austria for the Promotion and Protection of Investments
  Concluded by exchange of notes of 18 November 2021 and 17 December 2021.
  Entered into force on 01/12/2022.
  Published in TAR on 30/11/2022, i. c. 2022-24268.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Federalinės Vyriausybės sutartis dėl vizinio režimo panaikinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Austrian Federal Government on the Abolition of Visa Requirements
  Vilnius, 25/01/1999.
  Entered into force on 01/02/1999.
  Published in "Valstybės žinios" - 1999 m, No. 12-279.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Federalinės Vyriausybės sutartis dėl nelegaliai įvažiavusių į kitos Susitariančios Šalies teritoriją asmenų perėmimo (Readmisijos sutartis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Federal Government of the Republic of Austria on the Readmission of Persons Entering the Territory of the State Illegally
  Vienna, 09/12/1998.
  Entered into force on 01/01/2000.
  Published in "Valstybės žinios“ - 1999, No. 103-2960.
 8. Protokolas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Federalinės Vyriausybės sutarties dėl nelegaliai į kitos Susitariančios Šalies teritoriją atvykusių asmenų perėmimo (Readmisijos sutarties) įgyvendinimo
  Protocol on the Implementation of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Federal Government of the Republic of Austria on the Readmission of Persons Entering the Territory of the State Illegally
  Vienna, 03/12/1998.
  Entered into force on 01/01/2000 (together with Readmission Agreement).
  Published in "Valstybės žinios" - 1999, No. 103.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių tarptautinių vežimų autobusais nereguliariais reisais
  Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Bus between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Austria
  Vienna, 27/01/1998.
  Entered into force on 07/05/2003.
  Published in "Valstybės žinios" - 1999, No. 105-3032.
 10. Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo
  Convention between the Republic of Lithuania and the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation on Income and on Capital
  Vienna,06/04/2005.
  Entered into force on 17/11/2005.
  Publiched in "Valstybės žinios" - 2005, No. 128-4604.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Federalinės Vyriausybės susitarimas dėl abipusio valstybių atstovavimo vizų išdavimo procedūrose per diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas
  Vilnius, 12/03/2009.
  Entered into force on 01/08/2009.
  Published in "Valstybės žinios" – 2009, No. 42-1618.

Subscribe to our newsletters

Captcha