Italy

Created: 2014.02.06 / Updated: 2014.02.11 17:23
 1. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės dėl "Lietuvos-Italijos Gretutinio Fondo"
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic Italy concerning "Lithuanian-Italian Counterpart Fund"
  Vilnius, 1993.02.08
  Įsigaliojo  1993.02.08
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl ekonominio, gamybinio ir techninio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on economic, industrial and technical cooperation
  Vilnius, 1994.03.11
  Įsigaliojo 1996.06.01
  "V.Ž." - 1996 Nr.82
 3. Apsikeitimo laiškai tarp Lietuvos Respublikos ir Italijos Respublikos Vyriausybių (dėl "Lietuvos-Italijos Gretutinio Fondo")
  Exchange of Letters between the Governments of the Republic of Lithuania and the Republic of Italy (concerning "Lithuanian-Italian Counterpart Fund")
  1995.06.20, 1995.07.05
  Įsigaliojo 1995.07.05
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on cooperation in the fields of culture, education, science and technology
  Vilnius, 1996.04.04
  Įsigaliojo 1998.05.08
  "V.Ž." - 1997 Nr.12
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion
  Vilnius, 1996.04.04
  Įsigaliojo 1999.06.03
  "V.Ž." - 1999 Nr.53
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Italy concerning air services
  Vilnius, 1996.04.04
  Įsigaliojo 1999.12.10
  "V.Ž." - 1999 Nr.105
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo asmenims, dirbantiems krovininių automobilių ir autobusų vairuotojais (sudaryta pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on the abolition of visa requirements for professional truck and bus drivers (concluded by exchange of notifications)
  Vilnius, 1997.05.20
  Įsigaliojo 1997.06.19
  "V.Ž." - 1997 Nr.55
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų grąžinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on readmission of persons
  Vilnius, 1997.05.20
  Įsigaliojo 1999.02.24
  "V.Ž." - 1999 Nr.7
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusės tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo tvarkos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on mutual procedures for international transportation of passengers and goods
  Roma, 1998.05.18
  Įsigaliojo 2000.05.12
  "V.Ž." - 1999 Nr.105
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo (sudaryta pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on the abolition of visa requirements (concluded by exchange of notifications)
  Vilnius, 1999.02.09
  Įsigaliojo 1999.02.16
  "V.Ž." - 1999 Nr.16
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement for cooperation in the field of tourism between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic
  Roma, 1999.02.24
  Įsigaliojo 2001.10.08
  "V.Ž." - 2001 Nr.193
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic Concerning Cooperation in the Field of Defence
  Venecija, 1999.08.27
  Ratifikuotas 1999.12.02 Nr. VIII-1459
  Įsigaliojo 2008.08.28
  "V.Ž." - 1999 Nr. 107
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on Mutual Protection of Classified Information
  Roma, 2008-09-03.
  Įsigaliojo 2009-06-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. sausio 12 įstatymu Nr. XI-144.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 13-512.
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl diplomatinių atstovybių
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on Diplomatic Missions
  Vilnius, 2013-02-21.
  Įsigaliojo 2013-09-02.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 352.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 48-2384.

Subscribe to our newsletters

Captcha