Portugal

Created: 2014.02.06 / Updated: 2022.11.15 11:17
 1. Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Portuguese Republic on the Mutual Promotion and Protection of Investments
  Lisbon, 27/05/1998.
  Entered into force on 14/08/2003.
  Terminated from 14/10/2022.
  Published in „Valstybės žinios“ - 2002, Nr. 45-1715.
  1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Brussels, 15/01/2019.
  Entered into force on 15/01/2019.
  Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-08010.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl grąžinimo asmenų, kurie atvyko į valstybę ar gyvena joje be leidimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Portugal on the Readmission of Persons entering a Country and Staying there without Authorisation
  Lisabona, 1999-02-11.
  Įsigaliojo 2001-06-07.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. kovo 11 d. įstatymu Nr. VIII-1411.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 103-2943.
 3. Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and the Portuguese Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
  Lisabona, 2002-02-14.
  Įsigaliojo 2003-02-26.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. spalio 22 d. įstatymu Nr. IX-1144.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2002 m. Nr. 111-4900.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement on Cooperation in the Field of Tourism between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Portuguese Republic
  Lisabona, 1999-11-08.
  Įsigaliojo 2005-04-18.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1161.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 60-2092.

Subscribe to our newsletters

Captcha