San Marino

Created: 2016.10.04 / Updated: 2021.05.07 11:39
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir San Marino Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of San Marino on Co-operation in the Field of Tourism
  Vilnius, 2016-05-26.
  Įsigaliojo 2021-05-07.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 867.
  Skelbtas TAR, 2016-10-03, i. k. 2016-24422.

Subscribe to our newsletters

Captcha