Ukraine

Created: 2014.02.06 / Updated: 2023.08.29 10:41
 1. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės apie bendradarbiavimo principus ir tarpusavio santykių sąlygas transporto srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on Cooperation Principles and Conditions of Reciprocal Relations in the Sphere of Transport
  Vilnius, 1993.07.07
  Įsigaliojo 1993.07.07
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 13
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on International Transport of Passengers and Goods by Roads
  Vilnius, 1993.07.07
  Įsigaliojo 1993.07.07
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 13
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės oro susisiekimo sutartis
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine
  Vilnius, 1993.07.07
  Įsigaliojo 1993.12.03
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 14
 4. Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
  Treaty between the Republic of Lithuania and Ukraine on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
  Vilnius, 1993.07.07
  Įsigaliojo 1994.11.20
  Ratifikuota 1994.07.21 Nr. I-582
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 91
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl įsiskolinimų, atsiradusių atsiskaitymuose pagal korespondentines sąskaitas, sureguliavimo tvarkos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on Procedure of Debt Regulation for Settlement of Corresponding Account
  Kijevas, 1993.08.04
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on Cooperation in the Spheres of Education, Science and Culture
  Kijevas, 1993.08.04
  Įsigaliojo 1993.08.04
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 23
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų pažeidimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on the Cooperation Concerning the Prevention of the Violations of Customs Laws
  Kijevas, 1993.08.04
  Įsigaliojo 1994.01.06
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 36
 8. Lietuvos Respublikos ir Ukrainos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
  Agreement on Friendship and Cooperation between the Republic of Lithuania and Ukraine
  Vilnius, 1994.02.08
  Įsigaliojo 1995.04.28
  Ratifikuota 1994.06.28 Nr. I-517
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 46
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Vilnius, 1994.02.08
  Įsigaliojo 1995.03.06
  Ratifikuota 1994.05.31 Nr. I-484
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 90
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės sutartis dėl abipusio vizų režimo panaikinimo abiejų valstybių piliečiams, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine concerning the Mutual Abolition of Visas for Holders of Diplomatic or Service Passports
  Kijevas, 1995.03.28
  Įsigaliojo 1995.08.31
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 90
 11. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės dėl abipusio piliečių įdarbinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on Mutual Employment of Nationals
  Kijevas, 1995.03.28
  Įsigaliojo 1995.08.11
  Neteko galios nuo 2020.03.17
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 12
 12. Lietuvos Respublikos ir Ukrainos konsulinė konvencija
  Consular Convention between the Republic of Lithuania and Ukraine
  Kijevas, 1995.03.28
  Įsigaliojo 1998.05.14
  Ratifikuota 1997.11.04 Nr. VIII-489
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 106
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl prekybinės jūrų laivininkystės
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on Maritime Trade Navigation
  Kijevas, 1996.04.04
  Įsigaliojo 1999.06.25
  Ratifikuotas 1998.10.13 Nr. VIII-882
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 10
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on the Cooperation in the Field Railway Transport
  Kijevas, 1996.04.04
  Įsigaliojo 1999.07.01
  Ratifikuotas 1998.04.15 Nr. VIII-700
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 43
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl asmenų perdavimo ir priėmimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on Readmission of Persons
  Vilnius, 1996.09.23
  Įsigaliojo 1997.03.29
  Nebegalioja nuo 2020.01.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 27
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Vilnius, 1996.09.23
  Įsigaliojo 1997.12.25
  Ratifikuota 1997.01.21 Nr. VIII-87
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 11
 17. Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartis dėl socialinės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and Ukraine on Social Security
  Vilnius, 2001.04.23
  Įsigaliojo 2002.02.08
  Ratifikuota 2001.09.27 Nr. IX-530
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 93.
  17.1. Lietuvos Respublikos ir Ukrainos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos pakeitimų ir papildymų
  Соглашение между Литовской Республикой и Украиной о внесении изменений и дополнений в договор между литовской республикой и украиной о социальном обеспечении
  Vilnius, 2017-12-08.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 24 d. įstatymu Nr. XIII-1195.
  Skelbtas TAR, 2018-10-12, i. k. 2018-16159.
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto sutartis dėl bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos ekstremalių situacijų prevencijos srityje ir likviduojant jų padarinius
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Co-operation and Mutual Assistance in the Field of Prevention of Emergencies and Elimination of their Consequences
  Kijevas, 2003.06.05
  Įsigaliojo 2004.05.27
  Ratifikuota 2004.01.15 Nr. IX-1958
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 30
 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Tarybos susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Mutual Protection of Classified Information
  Kijevas, 2003.06.05
  Įsigaliojo 2004.07.07
  Ratifikuotas 2003.12.16 Nr. IX-1896
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 30
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto sutartis dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Tourism
  Kijevas, 2004.04.20
  Įsigaliojo 2005.01.11
  Vyriausybės 2004.08.26 nutarimas Nr. 1077
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 136
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityje
  Vilnius, 2005-12-09.
  Įsigaliojo 2007-10-04.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 20 d. nutarimu Nr.170.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr. 26-865.
  21.1. Protokolas, kuriuo keičiamas Ukrainos Ministrų Kabineto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties vertinimo srityse
  Протокол о внесении изменений к Соглашению между Кабинетом министров Украины и Правительством Литовской Республики о сотрудничeстве в области стандартизации, метрологии и оценки соотвествия
  Vilnius, 2018-11-08.
  Įsigaliojo 2020-08-28.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 207.
  Skelbtas TAR, 2019-03-26, i. k. 2019-04644.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ir tarptautiniu terorizmu
  Kijevas, 2007.04.12
  Įsigaliojo 2008-02-12 d.
  Ratifikuota 2008-01-18 d. Nr. X-1432
  Skelbta „Valstybės žiniose"- 2008 Nr. 20-720
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto memorandumas dėl bendradarbiavimo energetikos srityje Memorandum between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Energy
  Vilnius, 2008 m. gegužės 12 d.
  Įsigalioja 2008-05- 12 d.
  Skelbta „Valstybės žiniose" 2008 m. Nr. 57-2144
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl ekonominio, pramoninio, mokslinio ir technininio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Economic, Industrial, Scientific and Technical Cooperation
  Vilnius, 2005 m. gruodžio 9 d.
  Įsigaliojo 2008-08-01
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-27 d. nutarimu Nr. 1420
  Skelbta „Valstybės žiniose" - 2008 m. Nr. 8-271
 25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimas dėl konsulinio mokesčio tarifų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Consular Fee Tariffs
  Kijevas, 2009 m. lapkričio 26 d.
  Įsigaliojo 2010-06-17
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-06-02 nutarimu Nr. 664
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 67-3351.
 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Governent of Ukraine on the Council for the Exchanges of Youth of Lithuania and Ukraine
  Kijevas, 2015-08-28.
  Įsigaliojo 2015-12-30.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1175.
  Skelbtas TAR, 2015-12-01, i. k. 2015-19109.
 27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Employment and Cooperation in the Field of Labour Migration
  Kijevas, 2018-12-07.
  Įsigaliojo 2020-03-17.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. liepos 16 d. įstatymu Nr. XIII-2337.
  Skelbtas TAR, 2019-09-13, i. k. 2019-14568.
 28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl asmenų readmisijos
  Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine Implementing the Agreement between the European Community and Ukraine on the Readmission of Persons
  Kijevas, 2018-12-07.
  Įsigaliojo 2020-01-01.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 296.
  Skelbtas TAR, 2019-09-13, i. k. 2019-14569.
 29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl mokesčių už ilgalaikes (nacionalines) vizas
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Long-Term (National) Visa Fees
  Vilnius, 2021-04-12.
  Įsigaliojo 2021-08-26.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-06-28 nutarimu Nr. 510.
  Skelbtas TAR, 2021-07-01, Nr. 15015.
 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl nacionalinių vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo ir keitimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Mutual Recognition and Exchange of National Driving Licenses
  Briuselis, 2023-05-30.
  Įsigalioja 2023-10-22.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 533.
  Skelbtas TAR, 2023-07-18, i. k. 2023-14777.

Subscribe to our newsletters

Captcha