Artimiausi renginiai

Veiklos sritys

Sukurta 2013.12.06 / Atnaujinta 2023.03.03 11:15

Užsienio reikalų ministerijos veiklos tikslai – formuoti valstybės politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą šiose veiklos srityse:

  • užsienio reikalų ir saugumo politika: tarptautiniai santykiai, ekonominis saugumas, užsienio prekyba, Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teisių ir interesų apsauga užsienyje;
  • narystės Europos Sąjungoje koordinavimas;
  • atstovavimas Lietuvos Respublikai užsienyje, diplomatiniai ir konsuliniai santykiai, diplomatinė tarnyba, Lietuvos valstybinis ir diplomatinis protokolas, tarptautiniai sutartiniai santykiai;
  • Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politika;
  • Lietuvos diasporos politika.

Ministerijos pagrindinės veiklos sritys yra pateiktos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatuose.