Teismo sprendimai

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2024.04.09 20:51

Teismų sprendimai Informacija apie priemones, kurių imtasi dėl teisės aktų pažeidimų pašalinimo

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-2741-822/2022 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=f5b2dd8a-b689-4066-98bd-e2265586e6d7

2022 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai panaikino ambasados sprendimus dėl atisakymo išduoti nacionalines vizas pareiškėjams ir informavo pareikšėjus apie prašymų išduoti nacionalines vizas nagrinėjimą iš naujo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1112-520/2022https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=c1fb7229-3f4a-472b-9941-2ca8d95b2240 

Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai 2022 m. lapkričio 14 d. iš naujo išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl vizos.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-674-821/2022 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=b0efb9f8-d07a-4539-bccc-688b6ddf3e91
 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija įvertino pareiškėjo persikėlimo išlaidas patvirtinančius dokumentus ir kompensavo šias išlaidas.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-320-556/2023 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=e31f652d-bfc3-4c6c-b4df-1f272d93e799 

Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai 2023 m. vasario 22 d. iš naujo išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl vizos.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pervedė pareiškėjui priteistas bylinėjimosi išlaidas.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. sausio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI2-1365-809/2023 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=4fe7e813-fff8-4ef6-bac9-bb42547b037e

Lietuvos Respublikos ambasada Turkijoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respubikai 2023 m. balandžio 24 d. informavo pareiškėją, kad ambasados sprendimas atsiakyti išduoti pareišėkjai vizą panaikintas ir informavo apie pareiškėjos prašymo išduoti vizą išnagrinėjimo iš naujo galimybę. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1374-968/2023 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=de2bcacd-3455-49e0-97f6-6850397d5aa9

Lietuvos Respublikos ambasada Turkijoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respubikai 2023 m. kovo 23 d. informavo pareiškėją, kad ambasados sprendimas atsisakyti išduoti pareišėkjui vizą panaikintas ir informavo apie pareiškėjo prašymo išduoti vizą išnagrinėjimo iš naujo galimybę. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. kovo 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI2-2076-535/2023 liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=31d0299a-5ca9-4d03-a1a0-957a0adcb3ba  Lietuvos Respublikos ambasada Turkijoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respubikai 2023 m. liepos 25 d. išnagrinėjo pareiškėjos prašymą iš naujo.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. balandžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-5-662/2023 2023-04-20nuasmenintassprendimasbylojeei-5-662-2023.docx (live.com) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-899/V-330 "Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2023 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1V-420/V-222 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 "Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pripažintas netekusiu galios.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I2-11016-473/2023 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=f43ce5ba-cc61-4bc2-8062-139fad0baeee

Lietuvos Respublikos ambasada Egipte 2023 m. rugsėjo 11 d. išnagrinėjo pareiškėjo prašymą iš naujo.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I2-9985-1114/2023

https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=ae938698-47da-48c9-8b96-99607bd5260c

 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. liepos 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI3-8825-595/2023, įsiteisėjęs 2023 m. spalio 11 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui iš dalies jį pakeitus, 2023 m. spalio 31 d. įvykdytas. Teismo sprendimas 2023 m. spalio 31 d. įvykdytas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. lapkričio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1249-968/2023

 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=07d05c2a-053e-4219-8042-2ef3eda0b1bf

 

Lietuvos Respublikos ambasada JAE 2023 m. lapkričio 27 d. panaikino sprendimą atsisakyti išduoti pareiškėjui E.E.N. nacionalinę vizą.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 2023 m. lapkričio 28 d. sumokėjo pareiškėjui priteistas bylinėjimosi išlaidas.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2024 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-211-525/2024 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03904-2021-4)

liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=ccd9ab91-7803-487d-9436-e9e01026dde7

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 2024 m. vasario 12 d. mokėjimo nurodymu Nr. 24-130 sumokėjo pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas.

Vykdant LVAT 2024 m. sausio 31 d. nutartį panaikintas sprendimas atsisakyti išduoti nacionalinę vizą Libano Respublikos pilietei A. E. F. Pareiškėjos prašymas išduoti nacionalinę vizą nebėra nagrinėjamas iš naujo, nes pasikeitus nacionaliniam reguliavimui, pareiškėjai studijų pagrindu išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje; pareiškėja pareiškė, jog nebėra suinteresuota, kad jos prašymas išduoti nacionalinę vizą būtų nagrinėjamas iš naujo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2024 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-559-968/2024 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00029-2023-1)

https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=3197af87-c5ad-409c-b2a4-4affbb57f1fd

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 2024 m. kovo 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 0325090022171 sumokėjo pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas.