Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
104390_a36352866f1abb61b310176013e67a8b.jpg

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniach 9-10 listopada w Wilnie zorganizowało Drugie Forum Wysokiego Szczebla ds. Przyszłości Demokracji, podczas którego, w celu zmobilizowania zwolenników demokracji do przeciwstawienia się autorytaryzmowi, ogłoszono oficjalnie o rozpoczęciu działania grupy roboczej podobnie myślących osób (zwanej kohortą).

Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa »

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy zdecydowanie potępia ogłoszoną dnia 30 września przez prezydenta Rosji bezprawną decyzję o aneksji należących do Ukrainy obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego oraz zaporoskiego, których część jest czasowo okupowana przez Rosję.

Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa » Przemówienia, oświadczenia »
103926_9b3867f64f8ee5422178e329987b343a.jpg

20 września minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych „Bukaresztańskiej Dziewiątki” (B9), które zostało zorganizowane na marginesach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych (USA).

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
103025_c1330c7e6f1b56cb325d2e910d79ecf8.jpg

25 maja minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w spotkaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) w Kristiansand w Norwegii, gdzie wspólnie z ministrami spraw zagranicznych 9 państw członkowskich RPMB i przedstawicielami wysokiego szczebla Unii Europejskiej (UE) omówił rosyjską agresję militarną na Ukrainie, możliwości wsparcia Ukrainy przez państwa RPMB, dalsze zacieśnienie współpracy regionalnej, angażując młodzież i społeczeństwo obywatelskie, możliwości przyśpieszenia transformacji zielonej i cyfrowej.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
102769_89bf598f1fde54528167145d25d5336d.jpg

Dzisiaj, z okazji 231. rocznicy Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów Litwy i Polski rozpoczyna się wspólna wystawa Ministerstw Spraw Zagranicznych obu krajów na temat wsparcia Litwy i Polski dla Ukrainy.

Wydarzenia kulturalne » Stosunki międzynarodowe »
102133_6362064fefd76ad2978ddca113c940d0.png

7 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), które zwołało obecnie przewodnicząca Radzie Polska, Litwa potępiła wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i szczególnie używane na niej pociski kasetowe i bomby próżniowe, które są zakazane przez międzynarodowe prawo humanitarne, a także to, że Rosja nie zapewnia korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludności.

Stosunki międzynarodowe » Wiadomości placówek dyplomatycznych »
102026_5749772f41f772938d4d1752eebbc7ba.jpg

1 marca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis zainicjował zdalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Nordycko-Bałtyckiej Ósemki (ang. Nordic-Baltic Eight, NB8), podczas którego omówiono sytuację bezpieczeństwa w regionie, reagując na działania militarne Rosji przeciwko Ukrainie.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
101772_c6b581a13f84288c98c8eb0bc7aa9ddc.jpg

Dzisiaj, 15 lutego, minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wystosował list do ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej (UE) oraz NATO w celu zmobilizowania wsparcia dla Ukrainy, która znajduje się na krawędzi wojny.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
101714_3bc86b9ec81248bd1af268f2f5ed54e5.jpg

9 lutego Litwa, uwzględniając brak informacji o wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach wojskowych „Związkowa Determinacja 2022”, wraz z Łotwą i Estonią zwróciły się do Białorusi o szczegółowe wyjaśnienia.

Stosunki międzynarodowe »
101713_9331a1c11641a0b528a6acf39cd418eb.jpg

Zjednoczone Stany Ameryki (USA), Kanada, Australia, Wielka Brytania, Japonia i Tajwan skorzystały z możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej (UE) i konsultacji z Chinami w Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie nielegalnej presji gospodarczej ze strony Chin na Litwę i UE.

Stosunki międzynarodowe » Stosunki ekonomiczne »
101350_9f3bc90961cd60c40b95eaeb0c02285f.jpg

13 stycznia podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej (UE) (Gymnich) w Breście we Francji, minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis z ministrami spraw zagranicznych UE omówili sytuację bezpieczeństwa w Europie Wschodniej oraz opracowywane przez UE wytyczne dot. bezpieczeństwa i obrony.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »
101105_b0984fdd378cd2d4fc5b23ea0e80e695.jpg

13 grudnia podczas Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w Brukseli politycznie oceniono sytuację na Białorusi, Ukrainie Wschodniej, także doświadczaną przez Litwę presję ekonomiczną ze strony Chin.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »
101091_5443ee4b083aaa9a49ed69ec24af8c50.jpg

W dniach 11-12 grudnia wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomėnas wziął udział w spotkaniu wiceministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy – w formacie Trójkąta Lubelskiego w Łucku na Ukrainie.

Stosunki międzynarodowe »

8 grudnia minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych (USA) Anthonym Blinkenem otworzyli wydarzenie „Głosy więźniów politycznych” (ang. Voices of Political Prisoners). Dyskusja zorganizowana przez Litwę i USA jest częścią zainicjowanego przez prezydenta USA Joe Bidena wirtualnego „Szczytu na rzecz Demokracji”. Podczas wydarzenia wyrażono wsparcie dla ponad miliona więźniów politycznych na całym świecie i podkreślono znaczenie aktywnego zaangażowania społeczności międzynarodowej w kwestii uwolnienia więźniów politycznych.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
100996_9429b219eacec2e208251762692145db.jpg

2 grudnia minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis w swoim przemówieniu na posiedzeniu Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Sztokholmie, Szwecji, wezwał państwa uczestniczące w OBWE do skupienia się na rozwiązaniu trwających konfliktów na Ukrainie, w Gruzji, Mołdawii, do wykonywania swoich zobowiązań w zakresie pierwszeństwa prawa, demokracji oraz praw człowieka. Minister potępił ograniczenia demokracji i praw człowieka w Rosji i na Białorusi, hybrydowy atak realizowany przez reżim w Mińsku, instrumentalizujący nielegalną migrację przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (UE).

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości

Captcha