Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 0920; +380 (67) 924 04 27;
El. paštas

Politinis bendradarbiavimas

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2020.03.30 12:04
1991 m. rugpjūčio 26 d. Ukrainа pripažino Lietuvą de jure.
1991 m. gruodžio 12 d. užmegzti diplomatiniai santykiai.
1992–1993 m. pirmasis Lietuvos atstovas Ukrainoje buvo laikinasis reikalų patikėtinis Virgilijus Koryzna.
1993 m. pirmuoju Ukrainos atstovu Lietuvoje paskirtas laikinasis reikalų patikėtinis  Rostislav Bilodid (1994 m. tampa pirmuoju Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje; atstovavo iki 1999 m.).

Bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Ukrainos regionų

Bendradarbiavimas su Nikolajevo sritimi. 2002 m. birželio 26-28 d. Klaipėdos apskrityje lankėsi Nikolajevo srities ir Nikolajevo miesto bei Ukrainos ambasados Lietuvoje atstovai. Pasirašytas susitarimas dėl prekybinio ir ekonominio, mokslinio ir techninio, ir kultūrinio bendradarbiavimo tarp Nikolajevo srities valstybinės administracijos ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos. Susitarta skatinti abipusį bendradarbiavimą prekybos, gamybos, investicijų ir kitose srityse, sudaryti palankias sąlygas vystyti bendrą verslo struktūrų veiklą, įskaitant investicijų skatinimą, rėmimą ir apsaugą, naujų darbo vietų kūrimą, bendrų įmonių, akcinių bendrovių, prekybos namų ir kitokių bendrų struktūrų kūrimą, palaikyti įmonių, įskaitant smulkaus ir vidutiniojo verslo, dvišalį bendradarbiavimą

Bendradarbiavimas su Charkovo sritimi. 2001 m. balandžio 23 d. Charkovo srities valstybinės administracijos vadovo E. P. Kušnarevo vadovaujama delegacija lankėsi Kaune. Vizito metu Kauno apskrities viršininko administracija ir Charkovo srities valstybinė administracija pasirašė bendradarbiavimo Ketinimų protokolą, siekdamos stiprinti ir plėtoti abipusius ryšius ekonomikos, kultūros, mokslo, švietimo, sveikatos apsaugos, turizmo, socialinės ir visuomeninės veiklos klausimais.

Kauno apskrities administracija dalyvavo Lietuvos viešojo administravimo instituto ir Kanados Dalhousie universiteto inicijuotoje Kanados, Ukrainos ir Baltijos šalių ekonominės vadybos mokymo programoje CUBE. 2002 m. spalio mėn. Ukrainos valstybės tarnautojai lankėsi Kauno apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamente. Jiems buvo parengti susitikimai KTU savivaldos mokymo centre, Jaunimo karjeros centre, Socialinių inovacijų fonde ir Moters užimtumo ir informacijos centre (nevyriausybinės organizacijos).

Verslininkai, siekdami skatinti, plėtoti ryšius ir geriau išnaudoti kontaktus, Charkove įkūrė prekybos namus “Kaunas”. Analogiškus prekybos namus siekiama įkurti ir Kaune.

Bendradarbiavimas su Žitomiro sritimi. 2004 m. balandžio mėn. vykusio Laikinai einančio Lietuvos Prezidento pareigas Artūro Paulausko vizito į Ukrainą metu buvo pasirašyta Alytaus apskrities ir Žitomiro srities bendradarbiavimo sutartis. 2005 m. balandžio 18-21 d. surengtas Vilniaus pramonės ir prekybos rūmų Alytaus filialo organizuotas verslo vizitas į Žitomiro sritį. Verslo delegacijoje buvo apie septyniolikos verslo subjektų atstovų, surengti susitikimai su Žitomiro srities gubernatoriumi, Žitomiro miesto meru, verslo susitikimai buvo organizuoti Berdyčeve, Žitomire, Korestenėje.

Žitomiro srityje pradeda veiklą UAB „Merkys“ (patalynė), sėkmingai veikia ir 2004 m. apdovanoti Žitomiro PPR apdovanojimu „Norvelita Ukraina“ (žuvies produktai), Berdyčeve filialą turi ir planuoja Žitomire steigti filialą „Ažio“ bankas („Vilniaus bankas“).

Bendradarbiavimas su Odesos sritimi. 2004 m. spalio 17-19 dienomis Odesoje (Ukraina) įvykusiame Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinės prekybinio – ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos VIII posėdyje pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai tarp Odesos srities valstybinės administracijos ir Klaipėdos apskrities administracijos taip pat tarp Klaipėdos ir Odesos miestų. 2005 m. regioninį bendradarbiavimą planuojama plėsti, Aštuntojo Tarpvyriausybinės Lietuvos Respublikos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio, mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos posėdžio metu buvo nutarta 2005 m. surengti Odesos dienas Lietuvoje.

Elektrėnų savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį (2004 m.) su Lvovo srities Šovkvos miesto taryba.

2007 m. rugpjūčio 25 d. pasirašytas Kazlų Rūdos ir Koriukovkos miestų bendradarbiavimo susitarimas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha