Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 0920; +380 (67) 924 04 27;
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2021.09.28 10:48

Asmens grįžimo pažymėjimas yra kelionės dokumentas, leidžiantis grįžti į Lietuvos Respubliką.

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas šiems užsienio valstybėje esantiems asmenims:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

Atvejai, kada išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas

 • kelionės dokumentas buvo prarastas;
 • kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;
 • pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;
 • asmuo neturi galiojančio kelionės dokumento;
 • dėl paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimo, negali būti išduota asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas;
 • jei asmuo yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų ir dėl to jam negali būti išduoti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo vieta

Dėl asmens grįžimo pažymėjimo prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Ukrainoje adresu Buslivska 21, Kijevas, telefonais +380442540936, +380442540932, elektroniniu paštu [email protected]., arba užsiregistravus internetu per: https://keliauk.urm.lt/consult-registration/embassy/67

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

 • Dokumentai asmens grįžimo pažymėjimui yra pateikiami asmeniškai atvykus Į Lietuvos Respublikos ambasadą Ukrainoje, registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu.
 • Pareiškėjas išduotą asmens grįžimo pažymėjimą atsiima ambasadoje asmeniškai, išskyrus jei pateikęs prašymą asmeniškai pageidavo jį gauti paštu ir apmokėjo siuntimo išlaidas.
 • Dokumentai dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki planuojamos kelionės.
 • Dokumentus dėl pažymėjimo išdavimo nepilnamečiui vaikui nuo 2 iki 16 metų pateikia ir išduotą pažymėjimą atsiima vienas iš tėvų, globėjas arba kitas teisėtas atstovas. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus vaikus iki 2 metų amžiaus, turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, globėjo arba kito teisėto atstovo.
 • Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus pateikia pats.

DĖMESIO:

Registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu pateikęs prašymą asmuo atsiimti asmens grįžimo pažymėjimą privalo atvykti į ambasadą asmeniškai ir pateikti prašymo ir dokumentų originalus.

Jei asmuo dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, sienų kirtimo ir (arba) judėjimo ribojimų ir kt.) negali atvykti atvykti asmeniškai, asmens tapatybė gali būti patvirtinama ir dokumentų originalai patikrinami nuotoliniu būdu – elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo ir garso perdavimą.

Prašant išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, pateikiami šie dokumentai:

Prašant išduoti asmens grįžimo pažymėjimą užsienio valstybėje gimusiam vaikui, turi būti pateikti šie dokumentai:

 • užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 40x60 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens amžių (nuotraukų asmens dokumentams pavyzdžius rasite rasite  čia);
 • vieno iš tėvų asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas;
 • jei vaiko gimimas nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje – užsienio  valstybės institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys gimimo įregistravimą, legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) ir išversti į lietuvių arba anglų kalbą;
 • paaiškinimas dėl ilgesnio galiojimo (jeigu asmens grįžimo pažymėjimą prašoma išduoti ilgesniam nei 15 kalendorinių dienų terminui).

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 25 eurai (mokamas kortele arba grynais pinigais, eurais). Konsulinis mokestis mokamas prašymo išduoti asmens grįžimo pažymėjimą pateikimo metu.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo ambasadoje dienos. Pažymėjimo galiojimas terminas yra 15 kalendorinių dienų. Esant svarbių aplinkybių, pažymėjimas gali būti išduodamas 45 kalendorinių dienų terminui.

DĖMESIO:

Gavus asmens grįžimo pažymėjimą, būtina kreiptis į Baltarusijos Respublikos ambasadą Ukrainoje su prašymu išduoti Baltarusijos Respublikos tranzitinę vizą (jeigu planuojama vykti į Lietuvą tranzitu per Baltarusiją).

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos konsulinis statutas. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. Nr. V-147„ Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo “. teisės akto tekstas

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha