Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 0920; +380 (67) 924 04 27;
El. paštas

Asmenų perkėlimas į Lietuvą

Sukurta 2022.04.13 / Atnaujinta 2023.06.29 11:31

2022 metų balandžio 6 dieną Vyriausybė priėmė Užsienio reikalų ministerijos inicijuotą nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtos Ukrainos į Lietuvą. Prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo bus galima pateikti iki iki 2024 metų birželio 30 dienos.

Priimtu nutarimu siekiama inicijuoti Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų, asmenų, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, jų šeimos narių ir kitų įstatyme nurodytų asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos Ukrainos į Lietuvą nuolat gyventi organizavimą ir įstatyme numatytos valstybės paramos įsikūrimui ir integracijai teikimą. Sprendimus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo priima Migracijos departamentas.Su perkeltais į Lietuvą asmenimis sudaroma sutartis dėl paramos integracijai teikimo. Valstybės parama, atsižvelgiant į individualius poreikius, gali būti teikiama iki 24 mėnesių.

INSTITUCIJOS, KURIOMS TEIKIAMI DOKUMENTAI

  • Asmenys, esantys Lietuvos Respublikoje, prašymus ir reikiamus dokumentus teikia tiesiogiai Migracijos departamentui, asmeniškai atvykdami  į Migracijos departamento teritorinį skyrių. Atvykus į Migracijos departamento teritorinį skyrių, reikia kreiptis į ukrainiečius aptarnaujančius langelius, vizito rezervacijos nėra, priimama gyva eile.
  • Asmenys, esantys Ukrainoje, prašymus ir reikiamus dokumentus teikia per Lietuvos ambasadą Ukrainoje (detalesnė informacija el. paštu [email protected] , tel. +380 (67) 924 04 27.

REIKIAMI DOKUMENTAI PERKELIAMO ASMENS STATUSUI GAUTI

Norėdami pateikti dokumentus perkeliamojo asmens statusui gauti, turite lietuvių arba anglų kalba užpildyti Prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo formą ir pridėti Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 10 straipsnyje nurodytus dokumentus:

1. Kartu su asmens prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

1) Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba

2) Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas, arba lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Pilietybės įstatyme, arba

3) Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, arba dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo pagal Pilietybės įstatymo reikalavimus turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;

4) asmens raštu pateikta deklaracija apie jo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar jos dalyje;

5) asmens laisva forma pateikta deklaracija, patvirtinanti, kad jis nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo.

Jeigu esate Ukrainoje ir dokumentus teikiate per Lietuvos ambasadą Ukrainoje, nuskenavę aukščiau nurodytus dokumentusjuos persiųskite LR ambasadai Ukrainoje adresu: [email protected]. Gavę jūsų dokumentus būtinai su jumis susisieksime.

Nepilnamečių vaikų ir neveiksnių tam tikroje srityje asmenų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikia jų atstovai pagal įstatymą.

Pateikiant neveiksnaus tam tikroje srityje asmens arba vaiko nuo 12 iki 18 metų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo turi dalyvauti ir pats asmuo, kurio vardu pateikiamas prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo.

Maloniai rekomenduojame prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo teikti tik po to, kai atidžiai susipažinsite su visais pridėtais dokumentais, perkeliamojo asmens teisėmis ir pareigomis bei kita informacija ir atsakingai apsispręsite gyventi ir integruotis Lietuvoje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 8 straipsnio 5 dalimi, jei atvykęs į Lietuvą asmuo nusprendžia atsisakyti perkeliamojo asmens statuso ir/ar nedalyvauti integracijos programoje, jis privalo atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo patirtas išlaidas.

SVARBU:

Atkreipiame dėmesį, kad perkeliamojo asmens statuso suteikimas šauktinio amžiaus Ukrainos piliečiams automatiškai nesuteikia teisės išvykti iš Ukrainos. Sprendimus dėl leidimo karo prievolininkams išvykti iš šalies priima kompetentingos Ukrainos institucijos.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha