Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 09 20 (bendri klausimai), +380 44 254 09 36 (vizų klausimai), +380 44 254 09 32 (konsuliniai klausimai, išskyrus vizas)
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2020.08.31 14:37

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ir jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos išduodamos tais atvejais, kai pagal nustatytą tvarką faktui įrodyti nepakanka vienos valstybės institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, o yra reikalaujama pateikti atstovybės užsienyje pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir / arba vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo – išsamiau žr. skiltį “Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo ir / arba transporto priemonės registracijos liudijimo
 • kitas pažymas, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

DĖMESIO:       

Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje tarpininkauja gaunant Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą ar registro išrašą.

 

Dokumentai dėl konsulinės pažymos išdavimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje (adresu Buslivska 21, Kijevas) priimami pagal išankstinę registraciją telefonais +380442540936, +380442540932 arba elektroniniu paštu [email protected].

Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti ambasadai tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nusatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Prie prašymo turi būti pridedama:

 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas arba jo notariškai patvirtinta kopija, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • Pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • Kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, įrodantys faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintos kopijos.
 • Jei pilietis pageidauja, pažyma gali būti siunčiama paštu, tokiu atveju pilietis pateikdamas prašymą turi pateikti apmokėtą voką su užrašytu adresu, kuriuo prašoma persiųsti dokumentą.

Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, kai būtina gauti papildomų duomenų konsulinei pažymai parengti.

 


 

Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo ir / arba transporto priemonės registracijos liudijimo

Dėl pažymų gali kreiptis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, kurių vairuotojo pažymėjimas išduotas Lietuvoje ar transporto priemonė registruota Lietuvoje.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išduodama pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo ambasadoje dienos.

Konsulinėje pažymoje vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinėje pažymoje vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo nurodomas galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant asmens prašyme nurodytą kelionės trukmę, tačiau ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų.

Lietuvos Respublikos ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai užpildytas nustatytos formos prašymas dėl konsulinės pažymos išdavimo vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/arba prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • tvarkingai ir tiksliai užpildytas nustatytos formos prašymas dėl prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/arba prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo paskelbimo negaliojančiais;
 • galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas, arba jo notariškai patvirtinta kopija, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • Ukrainoje išduota pažyma apie transporto priemonės registracijos liudijimo ar vairuotojo pažymėjimo praradimo faktą;
 • jei pareiškėjas prašo išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo, tačiau transporto priemonė nuosavybės teise jam nepriklauso, jis kartu turi pateikti transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtintus dokumentus, pagrindžiančius teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimą gauti tokią pažymą, įgaliojimą valdyti transporto priemonę, panaudos sutartį ar kitą atitinkamai patvirtintą dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę valdyti automobilį);
 • Jei pilietis pageidauja, pažyma gali būti siunčiama paštu, tokiu atveju pilietis pateikdamas prašymą turi pateikti apmokėtą voką su užrašytu adresu, kuriuo prašoma persiųsti dokumentą.

 


 

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą – 30 eurų (mokamas dokumentų pateikimo metu, eurais, banko kortele arba grynais). Jeigu prašymas išduoti konsulinę pateikiamas paštu arba per kurjerį, konsulinis mokestis sumokamas pavedimu į LR ambasados Ukrainoje sąskaitą (bankas “Swedbank” AB, sąskaita LT08 7300 0101 6016 4469) prieš išduodant pažymą.

 


 

Konsulinių pažymų išdavimą reglamentuojantys teisės aktai

2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.

 


 

Naujienlaiškio prenumerata