Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 0920; +380 (67) 924 04 27;
El. paštas

Laikinas pasas

Sukurta 2016.09.06 / Atnaujinta 2021.05.31 14:14

Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę, kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, jeigu turimas dokumentas:

 • buvo prarastas;
 • tapo netinkamas naudoti;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

DĖMESIO:     

Laikinas pasas neišduodamas užsienyje gimusiems vaikams, kurių gimimas dar nėra apskaitytas Lietuvoje ir kuriems dar nebuvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė. Tokiais atvejais reikia kreiptis dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo.

Laikino paso išdavimo tvarka

Laikiną pasą išrašo ir išduoda Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje (adresu Buslivska 21, Kijevas).

Dokumentai dėl laikino paso išdavimo priimami pagal išankstinę registraciją telefonais +380442540936, +380442540932 arba elektroniniu paštu [email protected].

Dokumentai laikinam pasui gauti pateikiami asmeniškai atvykus į ambasadą.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui.

Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki 1 metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma.

Laikino paso išdavimo ir galiojimo terminai

Laikinas pasas išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip 1 metus.

Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu:

 • atsiima naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;
 • išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

Dokumentai, prašant išduoti laikiną pasą

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą;
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 • atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kai dėl laikino paso išdavimui nepilnamečiui iki 16 metų kreipiasi jo teisėtas atstovas;
 • dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiantį prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;
 • pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;

DĖMESIO:

Nuotraukų atsinešti nereikia, laikinam pasui fotografuojama ambasadoje esančiu biometrinių duomenų nuskaitymo įrenginiu.

Laikino paso atsiėmimas

Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga laikiną pasą atsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, konsulinei įstaigai jis turi pateikti ir laisvos formos prašymą dėl laikino paso siuntimo. Jame turi būti nurodytas  adresas, kuriuo prašoma atsiųsti laikiną pasą, ir raštu patvirtinta, kad per 5 kalendorines dienas nuo laikino paso gavimo dienos pilietis rašytinį pranešimą apie laikino paso gavimą elektroniniu paštu, faksu ar paštu išsiųs konsulinei įstaigai. Laikino paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis.

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už laikino paso išdavimą – 50 eurų (mokamas dokumentų pateikimo metu, eurais, banko kortele arba grynais).

Laikino paso išdavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha