Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 0920; +380 (67) 924 04 27;
El. paštas

Konsulinis mokestis

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2020.11.27 14:34

Ambasadoje galima atsiskaityti banko kortele arba grynais (eurais).

Konsulinio mokesčio dydžiai nuo 2020 m. gruodžio 1 d.

Konsulinio mokesčio pavadinimas

Dydis (eurais)

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100
Laikinojo paso išdavimas 50
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 25
Santuokos įregistravimas 100
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:
- santuokos įrašą liudijančio išrašo 5

- gimimo įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą.
5

- mirties įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.
5
Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016-07-06 Reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas 5
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20
Konsulinių pažymų išdavimas 30
Notarinių veiksmų atlikimas:
- sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 50
- sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 100
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 (už puslapį)
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10
- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas 30 (už puslapį)
- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30
- asmeninio testamento priėmimas saugoti 50
- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30
- jūrinio protesto priėmimas 100
- dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) 20 (už vieną dokumentą)
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 (per mėnesį)
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:
-  dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 100
- dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 60
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 160
Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas 120
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

Lietuvos Respublikos konsulinį mokestį reglamentuojantys teisės aktai:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha