Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA UKRAINOJE

Adresas: 21 Buslivska str., 01901 Kyiv, UKRAINE

plačiau »

Tel. +380 44 254 09 20, +380 44 254 09 36, +380 44 254 09 32
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas

Konsulinė registracija

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2017.10.20 09:13

Kviečiame Ukrainoje gyvenančius Lietuvos Respublikos piliečius užsiregistruoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje.

Kas yra konsulinė registracija?

 • Konsulinė registracija yra Lietuvos Respublikos piliečio duomenų įtraukimas į konsulinės įstaigos duomenų bazę.
 • Konsulinė registracija yra neprivaloma ir atliekama tik Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant.
 • Konsulinė registracija yra ypač aktuali ekstremalių situacijų – ginkluoto konflikto, karo, gamtos stichijų – atveju.
 • Konsulinė registracija nėra susijusi su išvykimo iš Lietuvos deklaravimu.

Konsulinės registracijos tvarka

Lietuvos Respublikos pilietis užsiregistruoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje gali:

 • asmeniškai
 • per įgaliotą asmenį
 • paštu
 • faksu +380 44 254 09 28
 • elektroniniu paštu [email protected]

Lietuvos Respublikos pilietis turi pateikti:

Prašymo registruoti formoje Lietuvos Respublikos pilietis nurodo tuos duomenis, kuriuos jis pageidauja įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę. Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas ir faktinė gyvenamoji vieta atliekant konsulinę registraciją, įtraukiami visada, o kitų duomenų pilietis neprivalo teikti.

Jei asmuo pateikia prašymą registruoti paštu, faksu ar elektroniniu būdu, jis kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Lietuvos Respublikos piliečio prašymą registruoti ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją gali pateikti įgaliotas asmuo, kartu jis turi pateikti įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

Nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio prašymą pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų arba globėjas (rūpintojas), pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinančius dokumentus.

Užsiregistravę Lietuvos Respublikos piliečiai turėtų informuoti Lietuvos Respublikos ambasadą Ukrainoje apie jų asmens duomenų pasikeitimą.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos konsulinis statutas. Teisės akto tekstas.
 2. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Teisės akto tekstas.
 3. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-149 "Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, konsulinės registracijos tvarkos aprašo ir prašymo registruoti formos patvirtinimo" pakeitimo“. Teisės akto tekstas.

 

Naujienlaiškio prenumerata